Přijímání žáků

 V současné době probíhá výuka žáků ZUŠ Ivanovice n.H. na následujících pracovištích a oborech: Ivanovice na Hané - obor hudební ( klavír, klávesy, zobc. flétna, klarinet, saxofon, zpěv,...
Úplata je vždy splatná nejpozději do 30. září za 1. pololetí školního roku a nejpozději do 28. února za 2. pololetí školního roku.    Přípravná hudební výchova -...

Žáci ZUŠ se významně podílí na kulturním a společenském dění nejen v Ivanovicích n.H. a blízkém okolí, ale také ve Vyškově, Prostějově, Brně a dalších městech. Úspěšné bylo rovněž vystoupení žákyň tanečního odd. v Chorvatsku na Makarské riviéře. Své stálé posluchače si získalo pořádání veřejných žákovských koncertů pololetních a závěrečných v Ivanovicích n.H. a v místech odloučených pracovišť. Velmi populární jsou rovněž tradiční vánoční koncerty učitelů ZUŠ a výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ.
Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží každoročně vyhlášených MŠMT ČR, při kterých získali řadu ocenění.
Vzhledem k ideálním podmínkám kulturního domu v Ivanovicích n.H. je naše ZUŠ pravidelně, 1x za tři roky pořadatelem okresní přehlídky tanečního oboru, kterou pro ZUŠ vyhlašuje MŠMT ČR.
V prostorách KD jsou také každoročně instalovány tématické výstavy prací žáků výtvarného odd. a to těch nejmenších předškoláků PVV, žáků I.a II. stupně až po žáky z řad dospělých.

 

 

Kontakt

ZUŠ Ivanovice na Hané Rostislavova 616
Ivanovice na Hané
683 23
517 363 332, 517 363 815 zus@zus-ivanovicenahane.cz